BLOWERDOOR - LUCHTDICHTHEID
VERLAGEN E-PEIL

logo corstjens

Wat is een blowerdoortest of een luchtdichtheidstest ?

BlowerDoortests worden steeds interessanter en couranter. Niet alleen zijn ze verplicht voor passieve woningen, ze kunnen ook bij een gewone woning leiden tot een sterke daling van het E-peil en verhoogde premies.

Met een BlowerDoortest wordt de exacte luchtdichtheid gemeten (luchtdichtheidstest), die verrekend wordt in de EPB-aangifte.

Door een BlowerDoortest worden eventuele luchtlekken opgespoord en heeft u een kwaliteitscontrole op de uitgevoerde werken.

De meting is in real-time te volgen via draagbare computer en met behulp van
geschikte professionele software wordt een compleet meetverslag volgens
de NBN EN 13829 opgesteld!!

Voordelen van een blowerdoortest ?

 • Ik spoor tijdens de Blowerdoor meting luchtlekken en vochtproblemen op zodat u deze nog kan oplossen. Dit kan vaak op een zéér eenvoudige en goedkope manier door bijvoorbeeld gaten op te vullen, kitwerk,...
 • Een goede luchtdichtheid garandeert een betere werking van de isolatie & een efficiënt ventilatiesysteem.
 • Een aanzienlijke verbetering van de luchtkwaliteit en het wooncomfort.
 • Het E-peil kan aanzienlijk dalen door de waarde van de Blowerdoor-test, een lager E-peil zal onder de E60
  ook een hogere premie opleveren!!
 • Een goed resultaat tijdens de BlowerDoor meting levert ook een beter energieprestatiecertificaat op.
  Het certificaat van de blowerdoor-test en het energieprestatiecertificaat zorgen voor een energetische
  meerwaarde van de woning.
 • Een woning die voor 15% meer luchtdicht gebouwd wordt, zal levenslang 10% minder energie
  verbruiken
  !

Premies voor een gunstig E-peil

 • Korting van 50% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van max E50 en dit gedurende 5 jaar
  (en max E40 voor bouwaanvragen vanaf 2014).
 • Korting van 100% op de onroerende voorheffing voor BEN-woningen of een E-peil van max E30
  en dit gedurende 5 jaar. Bekijk op welke premie je recht hebt.
 • Belangrijke conclusies Blowerdoor is goed voor je portemonnee
 • De meting zal helemaal terugverdiend worden door het dalen van het E-peil.
  Er zal zelfs meer premie toegekend worden dan de kostprijs van de BlowerDoor meting!!
 • Door het opsporen en tijdig verhelpen van lekken zal de woning levenslang minder energie verbruiken!
   
De BlowerDoortest is dus een uitstekende investering die zichzelf dubbel en dik terug betaalt!!!

Wanneer een blowerdoortest laten uitvoeren ?

Luchtdichtheidsmeting type B (voorlopige meting)

Deze meting wordt uitgevoerd op het moment dat het gebouw wind en waterdicht
is afgewerkt en alle technische voorzieningen geïnstalleerd zijn. De effectieve binnenafwerking is nog niet aangebracht. (binnenbepleistering, zolderafwerking, binnenafwerking bij hellende daken, ...)
De aanwezige gebreken kunnen hierdoor met behulp van rookstiften en warmtebeeldcamera  tijdig opgelost worden (zonder breek en kapwerk)
voordat de definitieve meting (type A) wordt uitgevoerd.
De resultaten van deze meting worden niet in rekening gebracht bij de EPB-berekeningen.

blowerdoor

 
Luchtdichtheidsmeting type A (definitieve meting)

Eenmaal de definitieve afwerking (binnenbepleistering, zolderafwerking, dampscherm, technische installaties, vloerafwerking, afwerkingen rond vensteropeningen, ...) gebeurd is en de woning wordt opgeleverd kan de  geldige meting type A uitgevoerd worden. Het meetverslag dat u daarvan ontvangt is een officieel document (NBN EN 13829)dat wordt aanvaard door de Vlaamse Overheid als luchtdichtheidsrapport en waarvan de waarden kunnen worden overgenomen door de EPB-verslaggever, wat doorgaans resulteert in een beter E-peil van de woning.

Wat kost een blowerdoortest ?

Een Blowerdoor meting kan ik je reeds aanbieden vanaf  €250 !!
U krijgt bij mij  een vaste prijs toegekend, waar geen extra kosten zullen worden bijgerekend
zoals verplaatsingskosten,....
 
Als extra service kan ik  bij een Blowerdoor-test een thermografisch rapport opstellen
waar alle lekken in kaart worden gebracht!

Download infofiche Blowerdoor.(pdf) 

Contacteer Johan Corstjens vrijblijvend voor bijkomende info of offerte.
 
Bekijk ook onze promoties !!!

 
 
 
design by