Rioolkeuring


Rioolkeuringen en gescheiden afvoer

Om op een juiste manier de aansluiting van jouw riolering uit te voeren dien je een aantal stappen te ondernemen. Best neem je vooraleer je begint even contact met me op zodat je met het juiste advies een correcte installatie kan maken.

Op dat moment kan ik je ook een juiste prijs opgeven voor het uitvoeren van de keuring.

Hieronder vind je alvast een antwoord op enkele veel gestelde vragen.
 

Waarom een gescheiden afvoerstelsel maken ?

Bij hevige regenval kunnen de rioleringen en de waterzuiveringsinstallaties de grote hoeveelheden water niet aan, en komt dit water samen met het vervuilde rioleringswater in beken en rivieren terecht. Indien we het regenwater apart verzamelen kan dit rechtstreeks naar beken en rivieren afgevoerd worden.

Wanneer moet een rioolkeuring worden uitgevoerd ?

 • Op het moment dat in jouw straat een gescheiden riolering wordt aangelegd, ben je verplicht een scheiding tussen regenwater en afvalwater te voorzien. Bij gesloten bebouwing hoeft het regenwater afkomstig van de achterzijde van het gebouw eventueel niet gescheiden te worden.
 • Voor nieuwe gebouwen of bij grondige verbouwingen is een volledige scheiding van het afvalwater en het regenwater steeds verplicht, alsook het plaatsen van een regenwaterput. Ook dient in vele gevallen een infiltratievoorziening geplaatst te worden.

Wat moet voorzien worden bij de aanleg van riolering ?

 • Je moet ervoor zorgen dat het regenwater (RWA), en het gewone rioleringswater (DWA) volledig gescheiden worden afgevoerd. Dit wordt tijdens de keuring gecontroleerd.
 • Bij een nieuwbouw dien je ook een regenwaterput met een aangesloten regenwaterpomp te voorzien.
 • Indien van toepassing moet je ook de nodige infiltratievoorzieningen plaatsen

Hoe wordt het regenwater afgevoerd ?

In volgorde van prioriteit:

 • opvang in een regenwaterput voor hergebruik;
 • infiltratie op eigen terrein;
 • buffering met vertraagd lozen in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor regenwater;
 • lozing in de regenwaterafvoerleiding (RWA) in de straat;
 • enkel wanneer geen van deze afvoerwijzen mogelijk is, mag je het regenwater in de openbare riolering lozen.

Wanneer best contact opnemen voor het uitvoeren van de keuring?

Neem tijdig contact met me op zodanig dat je bij de bouw de riolering op de juiste manier kan aanleggen. Ook licht ik je in hoe je de juiste bewijsmaterialen moet verzamelen.

Wanneer wordt de keuring uitgevoerd?

De keuring wordt pas uitgevoerd nadat alle sanitaire toestellen zijn aangesloten.
Ook moet de regenwaterpomp al zijn aangesloten en in werking zijn

Wat moet er aanwezig zijn op het moment van de keuring ?

 • Rioleringsplan zoals de riolering in de praktijk gelegd is
 • De goedgekeurde bouwvergunning.
 • Het goedgekeurde bouwplan.
 • Foto's waarop de rioleringsonderdelen en de aansluitingen zichtbaar zijn.
 • Facturen van de toegepaste materialen:
  - regenwaterput
  - infiltratievoorziening
  - Rioleringsbuizen
 • Pomp voor hergebruik regenwater met aansluiting op aftapkranen
 • Alle putten en deksels dienen zichtbaar te zijn en gemakkelijk te openen.

Hoeveel kost die keuring ?

Dit is afhankelijk van de woonplaats en de uit te voeren keuringsmethode. Prijzen vanaf 100 EUR excl. BTW.
Neem even contact met me op om de juiste prijs te weten voor jouw rioolkeuring.

Wat wordt afgeleverd na de rioolkeuring ?

Wanneer de installatie correct is uitgevoerd krijg je een conformiteitsattest.

In geval de installatie niet correct is uitgevoerd zal een non-conformiteitsattest worden afgeleverd met vermelding van de opmerkingen en de vastgestelde gebreken. Na het in orde brengen van deze opmerkingen dient een herkeuring uitgevoerd te worden.
 

Meer informatie en een brochure vind je terug op deze link

 

Contacteer Peter Engelen vrijblijvend voor bijkomende info of offerte.
 
Bekijk ook onze promoties !!!

 
 
design by