Luchtdichtheidstest

Met een “Blowerdoor-test” laat je de luchtdichtheid van je woning bepalen.

Luchtdichtheidstest

Luchtdichtheidstest of BlowerDoortests worden steeds interessanter en couranter. Niet alleen zijn ze verplicht voor passieve woningen, ze kunnen ook bij een gewone woning leiden tot een sterke daling van het E-peil en verhoogde premies.

Met een BlowerDoortest wordt de exacte luchtdichtheid gemeten , die verrekend wordt in de EPB-aangifte.

Door een BlowerDoortest worden eventuele luchtlekken opgespoord en heeft u een kwaliteitscontrole op de uitgevoerde werken.

De meting is in real-time te volgen via draagbare computer en met behulp van geschikte professionele software wordt een compleet meetverslag volgens de NBN EN 13829 en STS-P71-3 opgesteld!!

Voordelen

 • Opsporen luchtlekken en vochtproblemen.
 • Betere werking van de isolatie & een efficiënt ventilatiesysteem.
 • Verbetering van de luchtkwaliteit en het wooncomfort.
 • Premies voor een gunstig E-peil.
 • Betere EPC score.
 • Een woning die voor 15% meer luchtdicht gebouwd wordt, zal levenslang 10% minder energie
  verbruiken!
 • Een woning die luchtdicht gebouwd is, is ook geluidsdicht.

Premies voor een gunstig E-peil

Bekijk op welke premie je recht hebt.

 • 0% korting op de onroerende voorheffing bij een E-peil van max E50 en dit gedurende 5 jaar (en max E30 voor bouwaanvragen vanaf 2016).
 • 100% korting op de onroerende voorheffing voor BEN-woningen of een E-peil van max E20 en dit gedurende 5 jaar.

De meting zal helemaal terugverdiend worden door het dalen van het E-peil.

Door het opsporen en tijdig verhelpen van lekken zal de woning levenslang minder energie verbruiken!

Wanneer een blowerdoortest laten uitvoeren ?

Luchtdichtheidsmeting type B (voorlopige meting)

Deze meting wordt uitgevoerd op het moment dat het gebouw wind en waterdicht
is afgewerkt en alle technische voorzieningen geïnstalleerd zijn. De effectieve binnenafwerking is nog niet aangebracht. (binnenbepleistering, zolderafwerking, binnenafwerking bij hellende daken, …)

De aanwezige gebreken kunnen hierdoor met behulp van rookstiften en warmtebeeldcamera  tijdig opgelost worden (zonder breek en kapwerk) voordat de definitieve metingwordt uitgevoerd.
De resultaten van deze meting worden niet in rekening gebracht bij de EPB-berekeningen.

Luchtdichtheidsmeting type A (definitieve meting)

Eenmaal de definitieve afwerking (binnenbepleistering, zolderafwerking, dampscherm, technische installaties, vloerafwerking, afwerkingen rond vensteropeningen, …) gebeurd is en de woning wordt opgeleverd kan de geldige meting type A uitgevoerd worden.

Het meetverslag dat u daarvan ontvangt is een officieel document (NBN EN 13829) dat wordt aanvaard door de Vlaamse Overheid als luchtdichtheidsrapport en waarvan de waarden kunnen worden overgenomen door de EPB-verslaggever, wat doorgaans resulteert in een beter E-peil van de woning.

 

Laat uw Luchtdichtheidstest uitvoeren

Als extra service kan er bij een Blowerdoor-test een thermografisch rapport opgesteld worden waar alle lekken in kaart worden gebracht!