Thermografie - Luchtlekdetectie

Met een thermografisch onderzoek kunnen warmteverliezen in je woning worden opgespoord. Daarna kun je de juiste maatregelen nemen om deze verliezen te verminderen

Thermografisch onderzoek

Thermografie is een zichtbaar maken van de kleinste temperatuursverschillen bij een voorwerp met behulp van een warmtebeeldcamera.
Het is een hulpmiddel om onzichtbare gebreken toch zichtbaar te maken. Zo kan men bv aantonen waar koude lucht de woning infiltreert, waar koude bruggen zich bevinden, waar de isolatie slecht is geplaatst,….Wanneer deze gebreken kenbaar gemaakt zijn kan men ook gericht problemen oplossen.

Het kan ook handig zijn wanneer u vocht in huis heeft en niet weet vanwaar dit komt. Vroeger moest men op goed geluk kappen en breken terwijl dit nu, alvorens deze werken uitgevoerd worden, zeer gericht kan gezocht worden.

Voordelen

  • Opsporen van koudebruggen en warme bruggen.
  • Isolatiefouten ontdekken (vb. bij na-isolatie van spouwmuren).
  • Luchtlekken opsporen (in combinatie met Blowerdoortest).
  • Opsporen van verborgen leidingen.
  • Zeer gerichte oplossingen voor een verbeterd wooncomfort.
  • Opsporen van lekken in bvb vloerverwarming.
  • Controle van energieverlies (isolaties, koudebruggen, lokalisatie dauwpunten).
  • Controle van vocht (schimmel, condensatie, vochtschade).
  • Controle van ondergrondse verborgen leidingen (lekkages).
  • Controle van diverse bouwconstructies.

Met behulp van de professionele Flir reporter software krijgt u bij een thermografisch onderzoek een verslag waarin alle gebreken gemeld worden en waarbij eventuele oplossingen gesuggereerd worden. Op deze manier kan u veel geld besparen omdat ook niet zichtbare gebreken opgelost kunnen worden (tocht, gebrekkige isolatie, koude bruggen,…).

Laat een thermografisch onderzoek uitvoeren

Laat warmteverliezen en luchtlekken in je woning opsporen met een thermografisch onderzoek.