Rioolkeuring

Om op een juiste manier de aansluiting van jouw riolering uit te voeren dien je een aantal stappen te ondernemen.

Rioolkeuringen en gescheiden afvoer

Om op een juiste manier de aansluiting van jouw riolering uit te voeren dien je een aantal stappen te ondernemen. Best neem je vooraleer je begint even contact met me op zodat je met het juiste advies een correcte installatie kan maken.

Op dat moment kan ik je ook een juiste prijs opgeven voor het uitvoeren van de keuring.

Hieronder vind je alvast een antwoord op enkele veel gestelde vragen.

 

Waarom een gescheiden afvoerstelsel maken ?

Bij hevige regenval kunnen de rioleringen en de waterzuiveringsinstallaties de grote hoeveelheden water niet aan, en komt dit water samen met het vervuilde rioleringswater in beken en rivieren terecht. Indien we het regenwater apart verzamelen kan dit rechtstreeks naar beken en rivieren afgevoerd worden.

Wanneer een rioolkeuring uitvoeren?

  • Op het moment dat in jouw straat een gescheiden riolering wordt aangelegd, ben je verplicht een scheiding tussen regenwater en afvalwater te voorzien. Bij gesloten bebouwing hoeft het regenwater afkomstig van de achterzijde van het gebouw eventueel niet gescheiden te worden.
  • Voor nieuwe gebouwen of bij grondige verbouwingen is een volledige scheiding van het afvalwater en het regenwater steeds verplicht, alsook het plaatsen van een regenwaterput. Ook dient in vele gevallen een infiltratievoorziening geplaatst te worden.

Wat moet voorzien worden bij de aanleg van riolering ?

  • Je moet ervoor zorgen dat het regenwater (RWA), en het gewone rioleringswater (DWA) volledig gescheiden worden afgevoerd. Dit wordt tijdens de keuring gecontroleerd.
  • Bij een nieuwbouw dien je ook een regenwaterput met een aangesloten regenwaterpomp te voorzien.
  • Indien van toepassing moet je ook de nodige infiltratievoorzieningen plaatsen

Hoe wordt regenwater afgevoerd ?

In volgorde van prioriteit:

  • opvang in een regenwaterput voor hergebruik;
  • infiltratie op eigen terrein;
  • buffering met vertraagd lozen in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor regenwater;
  • lozing in de regenwaterafvoerleiding (RWA) in de straat;
  • enkel wanneer geen van deze afvoerwijzen mogelijk is, mag je het regenwater in de openbare riolering lozen.

Wat moet aanwezig zijn op het moment van de keuring ?

Laat uw rioolkeuring uitvoeren

Neem tijdig contact met op zodanig dat je bij de bouw de riolering op de juiste manier kan aanleggen, zo kan je juiste bewijsmaterialen verzamelen. De keuring wordt uitgevoerd nadat alle sanitaire toestellen en de regenwaterpomp zijn aangesloten. Bij een correcte rioolinstallatie krijg je een conformiteitsattest. Indien dit niet het geval is zal een non-conformiteitsattest worden afgeleverd met vermelding van de opmerkingen en de vastgestelde gebreken. Na het in orde brengen van deze opmerkingen dient een herkeuring uitgevoerd te worden.
Prijzen zijn afhankelijk van de woonplaats en de uit te voeren keuringsmethode, prijzen zijn vanaf 100 EUR excl. BTW.